Inlägg taggade som:

webbanalys

Vi får många mail som handlar om hjälp till självhjälp för Google AdWords. Ofta handlar det om olika tips om hur kontot kan förbättras, hur ofta kontot ska uppdateras och hur man bäst får effekt i samspelet AdWords – Analytics.

{ 0 comments }

En vanlig tro är att besökare från webbläsarens bokmärken räknas som direkt trafik. Eftersom Google sätter cookies och använder detta data så kommer bokmärkestrafiken att räknas på just det sätt som skedde när bokmärket skapades.

{ 1 comment }

Efter att ha använt Google Analytics ett tag kommer du att vilja renodla datat för att förenkla och förbättra din mätning. Framförallt är detta viktigt när du vill mäta omvandlingar för din webbplats olika sidor.
Standardsidan (default page) är den sida som din server returnerar när ingen sida har specificerats. En vanlig sida som hämtas [...]

{ 2 comments }

Visningsandelar är ett mätverktyg i AdWords som visar hur ofta dina annonser visas. Verktyget är gömt under rapportfliken och visar i procent hur ofta din annons visas av det totala antalet möjlig visningar. Denna information är ovärderlig när du utvärderar dina AdWordsannonser på kampanj och kontonivå.
Det vi vill ta reda på är alltså hur stor [...]

{ 0 comments }

För att få en samlad bild över dina besökare räcker det inte att bara ha en Analytics-profil som samlar ihop trafiken på din webbplats -framförallt inte om du har en eller flera subdomäner. Då kan det vara trevligt att särskilja de olika domänerna för att få en bättre överblick. Detta gör du med hjälp av [...]

{ 4 comments }

Om din webbplats består av en eller flera subdomäner behöver du, för att få en samlad bild i Google Analytics, skapa en profil som inkluderar alla eventuella subdomäner.
Subdomäner brukar användas för att dela upp en webbplats i olika användningsområden baserat på språk, innehåll etc. Om du t ex har en webbplats på olika språk kan [...]

{ 2 comments }

Oavsett om du är på väg att lägga ut ditt SEO-arbete eller är på gång att starta ett internt projekt kommer du att behöva en nulägesanalys och verktyg för att mäta de ändringar du gör. I princip samtliga SEO-byråer jag varit i kontakt med använder gratisverktyget Google Webmaster Tools för att få fram data om [...]

{ 0 comments }