Inlägg taggade som:

uppföljning

Grunden till allt framgångsrikt arbete online är att mäta, mäta och åter mäta resultat och effekter av olika aktiviteter. Men hur mäter jag ”offline”-kampanjer som print, radio och TV?

{ 3 comments }