Mät effekten av printannonserGrunden till allt framgångsrikt arbete online är att mäta, mäta och åter mäta resultat och effekter av olika aktiviteter. Men hur mäter jag ”offline”-kampanjer som print, radio och TV? Otvivelaktigt har även dessa aktiviteter effekt på min webbplats men hur vet jag vad som ger vad?
Fortsätt läs: 5 sätt att mäta print, radio och TV-reklam

{ 3 comments }

Att mäta resultatet av sökmotoroptimering är inte alltid det lättaste. I motsats till köpt annonsering, t ex AdWords, kan resultatet och effekten utebli i dagar, veckor ja rentav månader.

Ett sätt att mäta optimeringen av specifika sökord är att manuellt gå in och söka på de 5-10 sökord som är viktigast för din webbplats och som du arbetar med att optimera. Ju mer relevanta orden blir gentemot din webbplats desto högre upp borde de komma i resultatlistan på de specifika sökningarna.

Ett annat sätt är att med hjälp av olika filter och segment i Google Analytics snabbt få en överblick över generiska sökord som ger trafik. Fortsätt läs: Se resultatet av ditt SEO arbete i Analytics

{ 2 comments }

googleadwordsSom en del i ditt SEO-arbete och i sökmarknadsföringen använder du förhoppningsvis (!) redan Google’s Sökordshjälpmedel. Detta sökordsverktyg hjälper dig att få förslag på nya sökord med hjälp av volymdata och annonsörskonkurrens.
Tidigare har du kunnat se ungefärliga sökvolymer för föregående månad och ett ganska vagt genomsnitt. Nu väljer Google att istället visa något de kallar lokal sökvolym samt en global.

Den lokala sökvolymen baseras på de språk och landinställningar du valt. Den globala kolumnen visar resultatet för alla språk och alla länder. Informationen är till stor nytta för dig som vill annonsera inte bara på google.se utan även på google.com och alla de lokala versioner som finns. Genom att använda verktyget kan du förhoppningsvis hitta guldkorn och även se hur stor del av dina ”svenska” sökord som söks utanför lilla google.se. Att då rikta annonseringen mot tex google.com kan kanske vara den vitamininjektion din webbplats behöver. Många gånger är annonsörskonkurrensen lägre trots att mängden sökningar ibland överstiger de som görs på svenska Google.
lokalsokordsvolym

{ 1 comment }

googleseo1För dig som arbetar med att optimera din webbplats för bättre indexering i söktjänsternas träfflistor har Google tagit fram en pdf-guide för SEO. Guiden tar upp ett dussin områden för dig som vill veta mer om det som egentligen borde gå under namnet SEC – Search Engine Compliance, dvs att följa givna riktlinjer för korrekt indexering av sökmotorer.

Avsätt en timme och gå igenom din egen webbplats efter rubrikerna i guiden. Om inte annat så kan du se det som en SEO-besiktning för att kontrollera att allt står rätt till innan du börjar optimera dig för optimerandets skull.

Hämta ”Search Engine Optimization Starter Guide.pdf[Källa: Official Google Blog]

{ 0 comments }

3adwords
Att börja annonsera med hjälp av Google AdWords kan vid en första anblick verka enkelt. Google visar med enkla illustrationer hur du med små medel kan öka trafiken genom att skapa en annons som sedan användarna klickar på och vips så har du en ny potentiell kund. Vi som redan använder AdWords vet att det bakom den enkla trestegsraketen döljer sig hårt arbete, många misstag och ett aldrig sinande analys- och förbättringsarbete.
Fortsätt läs: 5 kostsamma AdWords-misstag

{ 1 comment }

twfaAtt sociala medier är på tapeten har väl inte undgått någon. Social PR, Twittra och Facebooka är nya begrepp som dykt upp i medievärlden men för många annonsörer och kunder är detta något av ett svart hål.

PR-byråerna hakar på, liksom reklam- och mediebyråerna. -”Att vara social är jätteviktigt för ditt företag. Låt oss sköta det där så ska ni se att det blir fin-fint” Är det så enkelt? Kan man som kund lägga ut hela den sociala biten på en byrå eller konsult? Självklart inte! Lika lite som du skickar en stand-in på bästa vännens födelsedagsfest ska du acceptera att byrån sköter ”det där sociala på nätet”. Det är du som företagare som ska vara delaktig och en del av det digitala minglet. Med hjälp av din PR-konsult kan du få återkoppling och bolla idéer men det är du själv som ska sitta vid tangentbordet. Hinner du inte så låt bli. Du ska aldrig påbörja något du inte kan slutföra.
Fortsätt läs: Mät effekten av PR och marknadsföring i sociala medier

{ 0 comments }

bestSom ansvarig för ditt företags framfart på nätet har du en ständig utmaning i att förstå vilka sidor användarna besöker och vad de gör där. Vad läser de? Vart klickar de sig vidare? Vilka sidor återkommer de till och vilka sidor konverterar bäst?

Din bästa vän för att förstå din webbplats innehåll börjar därför i Google Analytics och rapporten ”Bästa innehållet”. Tyvärr kan slutsatserna ur denna rapport ibland göra mer skada än nytta och det beror oftast på kladdigt, osammanhängande och ostrukturerat data. Typiskt för denna nedsida är dynamiskt genererade sidor med olika frågeparametrar och sessions id’n vilket ger dig tusentals, ibland miljontals enstaka sidor som genererats av användarna. Fortsätt läs: Städa upp din innehållsrapport i Google Analytics

{ 0 comments }