SEM – Search Engine Marketing

SEM är den allmänt vedertagna förkortningen för sökmarknadsföring eller sökordsmarknadsföring. Vanligtvis skiljer man på SEO och SEM men branschorganisationen SEMPO (Search Engine Marketing Professional) inkluderar alla bitar, inklusive SEO, i begreppet SEM.

Väljer man att särskilja SEO från SEM kan sökmarknadsföring enklast beskrivas som utövandet av PPC-annonsering.

Fler översättningar och betydelser: