CTR – Click Through Rate

Engelskans Click Through Rate betyder klickfrekvens eller klickandel. Begreppet används både inom traditionell bannerannonsering och inom sökordsannonsering. Måttet CTR används ofta för att mäta en kampanjs framgång. En hög CTR innebär att många som sett annonsen har klickat på den och detta värde är framförallt betydelsefullt i AdWords där CTR ligger till grund för din Quality Score och annonsplacering, AdRank.

CTR eller klickfrekvens redovisas i procent (%) och räknas ut genom att dividera antalet klick med antalet annonsvisningar. Om din annons t ex har visats 100 gånger och antalet klick på den är 3 så är din CTR 3%.

Fler ord och betydelser inom webbanalys, SEO och SEM::