Bounce

Bounce är detsamma som avvisning inom webbanalys. En avvisning eller bounce är ett besök där besökaren lämnar din webbplats direkt från ingångssidan.
Det lättaste sättet att beskriva en avvisning eller bounce är om du t ex skulle driva en butik. De besökare som stannar upp och tittar in genom skyltfönstret för att sedan gå därifrån är en bounce. De besökare som väljer att gå in i butiken räknas som ett besök (engelskans visit).

En bounce innebär helt enkelt att du på ett eller annat sätt har du misslyckats med att få in dem i butiken.

En hög så kallad bounce rate/avvisningsfrekvens behöver inte alltid betyda att du har en dålig webbplats. Många gånger kanske användarna kommer helt rätt från början och inte behöver klicka sig vidare men oftast vill jag som sajtägare engagera användaren på ett eller annat sätt efter att han eller hon uträttat sitt ärende. Exempel på engagemang kan vara att visa relaterad information, få besökaren att registrera sig, prenumerera, kontakta dig eller helt enkelt handla av dig.

För bloggar så är det naturligt att ha en hög bounce/bounce rate då besökarna oftast bara vill ta del av en sida, t ex ditt senaste inlägg.

Fler ord och betydelser inom webbanalys, SEO och SEM: