Bounce rate

Bounce rate, kallat avvisningsfrekvens, är ett mått inom webbanalys som beskriver andelen besökare som lämnar en webbplats från ingångssidan, en så kallad avvisning eller bounce.

En hög bounce rate innebär att många besökare som ramlar in på din sajt från till exempel en söktjänst eller annons väljer att lämna dig från samma sida som de kom till, den så kallade landningssidan. Besökarna väljer helt enkelt att vända i dörren.
En hög bounce rate kan bero på många saker men vanligtvis brukar detta tyda på på att besökaren inte tyckte att innehållet var relevant.

En låg bounce rate däremot är i de flesta fall positivt då besökarna efter att ha hamnat på din sajt väljer att klicka sig vidare och läsa mer.

Att jämföra bounce rate från olika trafikkällor i t ex Google Analytics är ovärderligt för dig som vill öka konverteringen på din webbplats och se till att användarna alltid hamnar på en sida hos dig som är relevant.

Fler ord och betydelser inom webbanalys, SEO och SEM::